Det visste du inte om Java?

JavaIdag är det många som använder Java utan att veta om det – de vet nämligen inte vad det är. Programmeringsspråket Java används till bland annat hemsidor och är ett ”plattformsoberoende” språk vilket betyder att det fungerar på allt. Här reder vi ut vad Java är, och vad du kanske inte visste om Java innan du läste detta?

När Java började komma till liv hade man aldrig kunnat förutse att det skulle bli så omåttligt populärt på webben eftersom det från början var till för elektroniska apparater som till exempel brödrostar och diskmaskiner.

Vad kan man göra med Java?

Med hjälp av Java kan man lägga till små så kallade applets på sin hemsida. En applet är ett datorprogram som är inbäddat i en webbsida till exempel, och de är i regel alltid skrivna i Java. Dock så kan inte de här appletsen fungera utan en .class-fil som du lägger till på din server. Den kan du sedan anropa från din hemsida. En del applets tar längre tid än andra att ladda och om en applet är dåligt skriven så kan webbläsaren till och med krascha. Med Java kan du alltså skriva programmeringar till hemsidor, men se till att de är välskrivna och att rätt filer finns – för annars kraschar det du byggt upp.

Så använder du dig av Java

För att skapa ett Java-program måste du börja med att göra en källfil som består av vanliga texter som följer Javas syntax. Efter det att källfilen är färdig ska du se till att den kompileras med hjälp av av en speciell kompilator till en bytekod-fil. Den filen kan i sin tur läsas av till exempel en emulerad dator men också av Java Virtual Machine (JVM). Alla datorer som sedan kör det programmet använder en typ av programtolkare som i sin tur använder sig av just JVM för att se till att byteskoden tolkas till instruktioner som datorn kan ta till sig. Men det som många inte vet när de använder sig av Java är allt dess språk har ett enormt bibliotek med datastrukturer och ramverk som används till bland annat nätverksanslutning och för att visa grafik på ett pedagogiskt sätt.