Hur många skärmar bör man ha på kontoret?

Deutsche-boerse-parkett-ffm008Svaret är naturligtvis inte “en per anställd” utan frågan gäller om du ska ha en, två eller till och med flera skärmar kopplade till din dator. För några år sedan var svaret självklart en skärm, men vi arbetar på ett annat sätt idag än vi gjorde för låt säga tio år sedan. Vi är mer omvärldsorienterade och kommunikativa i vårt arbetssätt nu för tiden.

Hur använder man då två skärmar frågar man sig. Ja det beror naturligtvis vad man arbetar med. En tekniker som håller reda på en process kan ha en skärm öppen för övervakning av processen, kameror eller indata, medan den andra skärmen används till att styra processen utifrån den information som dyker upp på den första skärmen.

En journalist eller skribent har en skärm öppen för omvärldsbevakning som exempelvis epost och kanske flashar från nyhetsbyråer eller webb-TV medan författandet sker på den andra skärmen beroende på vad som dyker upp i omvärlden som är värt att skriva om.

En ekonom kan ha ett kalkylblad på den ena skärmen där budget och resultat visas medan bokslutet eller månadsrapporten skrivs på skärm nummer två.

Programmerare kan välja att ställa den ena skärmen på högkant för att kunna läsa så mycket kod som möjligt utan att skrolla. Utan en andra skärm skulle det bli ganska besvärligt att hålla reda på webben och eposten som i sina gränssnitt är orienterade horisontellt.

Till och med hemma kan det vara bekvämt med en andra skärm. Då priset på en 20-tums LED-skärm inte längre avskräcker kan du investera i en sådan om du tycker det är roligt med till exempel filmredigering. Den färdiga filmen kan du ha på den ena skärmen och filmklippen och foton på den andra. Tröttnar du på dina hemmaklippta filmer kan du alltid använda den extra bildskärmen som frukost-TV.